Dřív to bylo jednoduché. Mravnost ohrožovalo kdeco. Ještě za první republiky mohli policisté stíhat každého člověka, u kterého nalezli třeba ušmudlanou fotografii jakési nahotinky. S podobným přístupem by v současnosti museli zavřít většinu národa.

Dnes nám naštěstí podává pomocnou ruku dosud platné výkladové stanovisko bývalé Generální prokuratury ČSFR, přijaté ještě před rozdělením Československa. Ve spolupráci s českými sexuology bylo tenkrát rozhodnuto, že se bude trestat pouze rozšiřování a zveřejňování takových předmětů, které zobrazují sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné patologické sexuální praktiky. A  takové, kde se projevuje násilí a neúcta k člověku.

Zdá se to být jasné. Zvíře přece pozná každý. Horší je to s dítětem. Co když mu je třináct a vypadá na osmnáct? Nebo je naopak ve vývoji opožděné a má dokonale dětský vzhled ještě v dospělosti? Třeba v Rusku to mají snadné.
Tam se neřídí podle data narození, ale podle toho, jak dotyčný jedinec vypadá. Složité to bývá i s patologickými sexuálními praktikami. V některých státech USA je trestným činem třeba pohlavní styk zezadu. O orálním a análním styku už raději vůbec nemluvím.

U sadomasochismu je těžké určit zda jde o projev neúcty a násilí

Provozovatelé sexshopů a videopůjčoven jsou už dnes poučeni a dávají si pozor. Z jejich nabídky prakticky vymizely materiály dětské pornografie. Také sex se zvířaty už nenajdete. Pravda, nedávno jsem posuzoval skupinové souložení v poušti, kde ty erotické radovánky moudře sledovali dva velbloudi. Jelikož jenom přežvykovali a do sexu nijak nezasahovali, shledal jsem tuto jejich erotickou karavanu za mravně způsobilou a pro rozšiřování vhodnou.

Horší je to se sadomasochistickými rituály a projevy. Tady není nejmenšího sporu o tom, že jde o projev neúcty k člověku a násilí. Ale co když se tak děje se souhlasem a vnitřním uspokojením všech účastníků? Vidíte třeba, jak jedna dáma močí pánovi do obličeje. A ten pán je bez sebe štěstím, radostně se usmívá a celý ten akt považuje div ne za nebeskou manu. Je to neúcta, když z toho všichni mají potěšení?

Někteří choulostivější lidé považují za ublížení už třeba modřinu. Lidově se tomu říká cucflek. Co radosti to však někdy způsobí! A to už vůbec nemluvím o škrábancích, které jsou tak poutavě popisovány v indické erotické bibli zvané Kámasútra.
Nedávno jsem dostal k posouzení soubor zabavených DVD disků, jejichž promítání by při osmihodinové pracovní době zabralo dva měsíce, včetně sobot a nedělí. Promítal jsem si je zrychleně a byla to veliká legrace. Souložící páry bleskurychle kmitaly a i ti líní velbloudi u toho kvapně přežvykovali.

Kdyby sledování pornografie bylo skutečně tak škodlivé, jak tvrdí někteří mravokárci, musel bych po takové hrozné porci prasáren být v invalidním důchodu. A protože bych se pak společensky daleko hůř uplatňoval, dostal bych od policie navíc odškodné.