„Zatímco existují jisté univerzální standardy krásy, tato studie ukazuje, že vnímání a standardy atraktivity jsou mnohem více sdíleny mezi jedinci, kteří se velmi dobře znají,“ tvrdí psycholog Russell.

V jeho studii 113 dobrovolníků posuzovalo 74 obličejů na fotografiích. Na stupnici od jedné do sedmi je měli hodnotit od velmi atraktivního po velmi neatraktivní. Mezi dobrovolníky bylo 20 dvojic partnerů, 20 párů sourozenců a 41 párů blízkých přátel.

Opakování toho, co vnímáme má vliv na náš vkus

Každý pár hodnocení prováděl odděleně, aby se jedinci svými odpověďmi nemohli ovlivňovat. Partneři vykazovali stejnou shodu v hodnocení jako dva cizí lidé, kteří se shodli pouze na objektivně skutečně velmi atraktivních či velmi neatraktivních jedincích. Mezi blízkými přáteli a sourozenci však shoda byla mnohem větší.

„Protože blízcí lidé znají a vídají mnoho stejných lidí, jejich "vizuální dieta" obličejů je podobná. Pravděpodobně opakovaná vizuální expozice stejným obličejům může mít vliv na vnímání toho, co je na obličeji posuzováno jako atraktivní,“ uvedl Bronstad.