"Jsou to otřesná čísla. I když ženy o rakovině prsu dnes už hodně vědí, přesto stále prevenci nevěnují dostatečnou pozornost," vysvětluje profesor Zdeněk Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině. Přestože ženy mají od 45 do 69 let pravidelně jednou za dva roky hrazeno preventivní vyšetření na mamografu, stále jich nechodí potřebný počet.

Pro ženy v raném stádiu onemocnění

Na rakovinu prsu jsou v současné době dva nejmodernější léky. Jeden se jmenuje Herceptin, druhý Avastin.

Herceptin se dříve používal pouze pro ženy v pokročilém stádiu onemocnění, ale klinické studie ukázaly, že pokud se podá v časném stádiu onemocnění, může vyléčit až 90 procent nemocných.

Není však pro všechny ženy, ale pouze pro ty, které mají tzv. HER2 pozitivní nádor. A tuto léčbu potřebuje ročně asi 300 až 400 žen. Od ledna se tímto lékem léčí v onkologických centrech v ČR. "Je to lék, který doslova může zachránit ženám život," říká docent Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Avastin pro ženy s metastázami

Ženám, které trpí metastazujícím zhoubným nádorem prsu, pak významně může pomoct lék Avastin, který byl v březnu schválen pro léčbu rakoviny prsu Evropskou komisí. V ČR se vedou jednání o jeho zařazení do kategorizační vyhlášky, a to by znamenalo, že se jím bude léčit asi od ledna příštího roku. Léčbu tímto lékem by potřebovalo ročně asi 400 až 450 žen.

"Jsem ráda, že tento lék budeme mít," řekla Právu doktorka Katarína Petráková, primářka Masarykova onkologického ústavu v Praze. Lék je pro léčbu žen s metastázami. Dosud byla možná pouze chemoterapie, ale teď se přidává i tento nový biologický lék. "Pacientky sice nevyléčí, ale oproti standardní léčbě jim dvakrát prodlouží dobu do zhoršení onemocnění," uvedla primářka Petráková.

Avastin je prvním lékem, který potlačuje tzv. angiogenezi, tedy růst nádorové cévní sítě. Lék zásadně mění uspořádání cév v nádoru, a to umožní na jedné straně zlepšit dodávku cytostatik k nádoru a tím zvýšit jejich účinnost a na druhé zabránit vzniku nových nádorových cév a tedy znemožnit další růst nádoru.

I tento lék je nákladný, a proto se jím bude léčit v onkologických centrech. Protože jeho mechanismus účinku je univerzální, klinicky se testuje i pro léčbu rakoviny plic, ledvin, vaječníků a slinivky břišní.