"Mezi psychology existuje všeobecně rozšířená domněnka, že štěstí je primárně určeno geny a je to vrozená osobností charakteristika. To by mohlo znamenat, že ti, kteří jsou šťastní teď budou šťastní i v budoucnosti," tvrdí docent psychologie Richard Lucas z Michigan State University.

Jeho tým se zabýval výzkumem dědičnosti některých osobnostních rysů. A právě pocity štěstí jsou jedněmi z těch, které podle něj genetické pozadí řídí z třetiny až poloviny. Vysvětluje to také fakt, proč je někdo nešťastný, i když se mu daří, zatímco jiný je pořád veselý a šťastný, ačkoli se těší třeba nepřízni osudu.

Krátkodobé pocity štěstí ovlivňují různé události života, ale dlouhodobý pocit naplnění a štěstí je skutečně řízen geneticky.