Guvernér Ahmed Yarima uvedl, že hráz už nebyla schopná udržet množství vody, které přinesly přívalové deště v posledních dnech. Kritický nápor vody poškodil hráz, která její tlak už nevydržela.

"Masa vody vypadala jako obrázky tsunami," uvedl guvernér. "Měla dost síly a dost velkou rychlost, porazila a smetla lidi do řeky," dodal ještě.

Guvernér požádal federální vládu o pomoc. Zatím jsou zřizována nouzová přístřeší. Problémem je zásobování města Gusau vodou, protože to zajišťovala právě přehrada.