Tým odborníků z Německého archeologického ústavu vykopal hrob v trvale zmrzlé půdě v pohoří Altaj na konci července. Díky ledu zůstalo tělo muže s výjimkou obličeje zachováno ve velmi dobrém stavu. Skythský válečník byl pohřben ve skvostném kožichu a na hlavě měl umělecky zdobenou zlacenou ozdobu.

Kolega "ledového muže" i "princezny"

Vědci neskrývají z nálezu nadšení a přirovnávají ho k objevu legendárního "ledového muže" Ötziho na rakousko-italské hranici v Alpách v roce 1991 nebo k nálezu těla tzv. "ledové princezny" na Sibiři v roce 1993.

Na konci srpna plánuje vědecký tým, který vede prezident  archelogoického ústavu Herman Parzinger, seznámit veřejnost se všemi podrobnostmi nálezu.

Skythové byli kočovníci íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska. Do tohoto prostoru přišli pravděpodobně z Asie, odkud byli vypuzeni jinou skupinou kmenů. V oblasti severně od Černého moře vytvořili Skythové silný kmenový svaz označovaný jako Skythie.