Podle policie na místě došlo k úniku kyseliny a unikla i nafta z lokomotivy. Zatím nic nenaznačuje, že by kyselina unikala i z dalších vagónů.

Okolo místa nehody byla vyhlášena bezpečnostní zóna o průměru dva kilometry, kam se nesmí vstupovat nejméně do čtvrtka.

Uzavřena byla i nedaleká dálnice, která leží v dvoukilometrovém okruhu.

Zatím není jasné, co nehodu na severu Queenslandu, dvacet kilometrů od města Julia Creek, způsobilo. Je možné, že to byly silné deště. Podle policejního inspektora Trevora Kidda byla půda podmáčená a změnila se v měkké bahno. Vykolejila lokomotiva i všech 26 cisternových vagónů. Všichni tři strojvůdci utrpěli menší zranění, ale už byli propuštěni z nemocnice. [celá zpráva]