„Pokud chce vláda v Kábulu válku ukončit a nastolit v zemi mír, lze toho dosáhnout ukončením okupace a odstoupením od všech vojenských a bezpečnostních smluv s nájezdníky,“ uvedl Mansúr.

„Islámský emirát (Tálibán) věří, že jakmile nebude země okupována, může být problém Afghánců vyřešen vzájemnou dohodou,“ dodal.

Jedná se o první Mansúrovo poselství od července, kdy Tálibán potvrdil, že jeho dosavadní velitel mulla Umar je už delší čas po smrti. Mansúrův projev u příležitosti nadcházejícího muslimského svátku oběti íd al-adhá se objevil na internetu v angličtině.

V zemi zůstávají i Češi

Spojenci z NATO sice v Afghánistánu v závěru loňského roku ukončili bojové akce, přesto v zemi zůstává několik tisíc vojenských instruktorů, poradců a specialistů na boj s terorismem včetně 281 Čechů, z nichž většina střeží základnu Bagrám.

Tálibán žádá stažení vojsk po celou dobu svého odboje, žádost o odvolání bezpečnostní smlouvy s USA je však nová, upozornil agenturu AFP afghánský generál Atikulláh Amarchíl. „Mansúr se takovými vzkazy snaží získat větší podporu mezi svými příznivci a více ústupků během vyjednávání. Chce také Afgháncům i světu ukázat, že Tálibán může ve válce pokračovat,“ poznamenal generál.

V hnutí ovšem také panuje napětí, a to nejen v důsledku mocenského boje po smrti mully Umara, nýbrž i kvůli expanzi extremistického Islámského státu v Afghánistánu. Mulla Mansúr k tomu ve svém projevu uvedl, že se nepřítel snaží hnutí rozklížit.