Nazíra se do péče příslušníků české armády dostala náhodou. Vojáci strážní čety na jedné ze svých patrol potkali místního občana, který měl v rukou složku dokumentů. Protože je to v Afghánistánu docela nezvyklé, oslovili ho. Řekl jim, že jde o zdravotnickou dokumentaci jeho nemocné dcery, která trpí vážnou chorobou a byla donedávna léčena v nemocnici v Pákistánu. Děvčátko mu ale nedávno vrátili, protože již nebyl schopen zaplatit léčení.

Nazíru vyšetřil lékař české jednotky, který si také prostudoval její zdravotní dokumentaci. Ukázalo se, že Afghánka trpí nefrotickým syndromem. Jde o závažné onemocnění ledvin, které nejsou schopné zadržovat bílkoviny a ty odcházejí z těla močí. To vede ke vzniku otoků po celém těle, snižuje se imunita a zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin v cévním řečišti.

Dívku se v Pákistánu nepodařilo vyléčit, protože léčba byla předčasně ukončena.

Sbírka na kvalitní potraviny

Pro úspěšnou léčbu je důležitá nejen farmakologická terapie, ale také příjem dostatečného množství živočišných bílkovin a mléčných výrobků. Na základě této informace se vojáci 4. strážní roty rozhodli uspořádat sbírku, jejíž výtěžek byl 721 dolarů. (asi 17 tisíc korun). Tyto peníze jsou v průběhu léčby používány k nákupu kvalitních masných a mléčných výrobků.

Afghánská dívka, kterou léčí čeští vojáci

Afghánská dívka, kterou léčí čeští vojáci.

FOTO: Generální štáb AČR, ČTK

Vojáci připomínají, že podmínky pro léčbu v místě nasazení se zásadně liší od způsobu léčení v podmínkách České republiky, kde má lékař zázemí laboratorního a přístrojového vybavení. Při úspěšné léčbě dochází ke zmenšení otoků a zlepšování laboratorních ukazatelů v krvi a moči. V afghánských podmínkách bylo možné pouze kontrolovat úbytek váhy (otoků) sledováním hmotnosti malé pacientky a orientačním vyšetřením moči diagnostickými papírky.

Zlepšení stavu

„I přes závažnost tohoto onemocnění dochází u naší malé pacientky k úspěchům. Došlo k výraznému ústupu otoků a vymizení patologického nálezu v moči. Podle našeho pozorování i slov rodičů je Nazíra živější a veselejší,” dodává lékař 4. strážní roty.

Jelikož stále hrozí opětovné vzplanutí této choroby, je Nazíře nadále poskytována odborná péče lékařem 4. strážní roty.

Nazíra není jedinou dívkou, které vojáci pomohli. Během čtyř měsíců svého působení na místě se takto postarali již o několik desítek dětí a dospělých, kteří většinou utrpěli tržná či řezná poranění.