Zpoždění způsobily další nehody a úniky radioaktivních látek do okolí po havárii, kterou v březnu 2011 vyvolalo zemětřesení a následná mohutná vlna tsunami.

Nehoda ve Fukušimě byl největší jadernou havárií od černobylské. Ve třech z šesti elektrárenských reaktorů došlo k tavení paliva a poškozen byl i čtvrtý blok, který však byl v danou chvíli odpojen a bez paliva.

Záchranný plán je časově vymezen na 30 až 40 let. Technici nejprve musí zjistit, kam palivo z roztavených jader reaktorů uniklo, a vyvinout roboty, které zbytky bezpečně odstraní. To se má stát do šesti let. Provozovatel elektrárny, firma Tokyo Electric Power Co., zatím podnikl jen omezený průzkum uvnitř zničených nádob. [celá zpráva]

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Robot pořídil záběry z roztaveného reaktoru ve Fukušimě.

Experti se domnívají, že palivo prosáklo na dno záchytných bazénů a následně zřejmě i do betonových základů. Plánují bazény opravit a naplnit je vodou, aby mohli odstranit veškerá rezidua. Nyní ale přiznávají, že je to technicky náročnější, než se dosud domnívali, a chtějí si prostudovat i alternativní plány.