Útočníci ženu 19. března bili, shodili ze střechy, přejeli autem a pak její tělo zapálili a hodili do řeky. [celá zpráva]

Dav navedl k lynči muslimský duchovní, se kterým se žena dostala do sporu kvůli prodeji amuletů. Při hádce ji obvinil, že spálila výtisk koránu. Před soudem někteří obvinění přiznali, že k útoku je vedlo právě toto tvrzení.

Šéf vyšetřovací služby kriminální policie Muhammad Záhir ale sdělil, že nejsou žádné důkazy o tom, že by žena korán spálila.

„Ti, kteří spáchali tento zločin, měli být potrestáni. Jsem rád, že se tak stalo. Po tomto si každý dvakrát rozmyslí, zda chce druhému pod jakoukoli záminkou ublížit,“ uvedl jeden ze svědků lynče.

Verdikt zatím nebyl vynesen nad devatenácti policisty, kteří proti davu nezasáhli. Představitelka Občanské a liberální iniciativy za mír Metra Mehranová ale upozornila, že souzeni nejsou nejvyšší velitelé: „Vysoce postavení policisté včetně kábulského policejního šéfa nestanuli před soudem. Místo nich soudí níže postavené policisty.“