Ozbrojené střety mezi oběma skupinami propukly kvůli sporům o půdu, uvedl Muchtar Babú Nimr v telefonickém rozhovoru. "V bojích v oblasti Kvak, ležící ve státě Západní Kurdufán, použili nejen ruční, ale i těžké zbraně," dodal.

Není ale jasné, jakého časového období se týká bilance obětí, kterou uvedl.

Západní Kurdufán je hlavním producentem ropy v Súdánu. Hraničí s neklidnou oblastí Dárfúr a s Jižním Súdánem, který se odtrhl od Súdánu a před třemi lety se stal nezávislým státem.

Vláda v Chartúmu v minulosti vyzbrojila mnohé arabské kmeny, aby jí pomohly potlačit vzbouření nearabských rebelů v Dárfúru. Tyto kmeny se ale později postavily proti sobě v konfliktech plynoucích ze snahy zmocnit se přírodních zdrojů.