Banbury uvedl, že navzdory značným příspěvkům od USA, Velké Británie, Číny a Kuby zatím nemá OSN dost peněz ani kapacit, přestože Kuba vyslala početnou skupinu 250 lékařů a zdravotníků a Británie ve středu otevřela v Sieře Leone nové centrum pro léčení této nemoci.

Americký prezident už uvedl, že bude žádat po Kongresu uvolnění sumy ve výši 6,2 miliardy dolarů na boj s ebolou v Západní Africe a na to, aby se zabránilo jejímu rozšíření do USA. Podle amerických představitelů by částka 4,5 miliardy měla jít na okamžitou pomoc a dalších 1,56 miliardy do fondu na potlačení eboly.

Podle posledních čísel Světové zdravotnické organizace si ebola vyžádala 4818 obětí a nakažených je 13 042, což ukazuje, že smrtnost je stále nižší než 50 procent.

Experiment s krví přeživších

V Sieře Leone, kde zahynulo 1070 osob, počet nových obětí klesá, i když jsou tisíce lidí nuceny porušit karanténu, neboť potřebují sehnat jídlo, které se k nim nedostává. Opět začal nárůst v Libérii, kde nemoci zatím podlehlo 2697 lidí.

K léčbě nakažených ebolou by mohlo být na počátku příštího roku, než bude k dispozici dostatečné množství experimentální vakcíny a léků, použito sérum z krve přeživších. Transfuze krve od těchto lidí již lékaři neoficiálně zkoušejí. Zatím ale i přes jisté úspěchy nebylo potvrzeno, zda tento postup skutečně pomáhá.

„Je to stále neprobádaná léčba,“ prohlásil David Wood, který má v rámci WHO na starost koordinaci transfuzních pokusů. „I přesto ale všichni souhlasí s tím, že je to rozumná léčebná možnost,“ dodal.