Žalobci požádali o měsíční pozorování Pistoria na základě posudku psychiatričky Merryll Vorsterové. Ta mimo jiné uvedla, že obžalovaný trpí nadměrnou ostražitostí a úzkostnými stavy.

Soudkyně Thokozile Masipaová ke zprávě znalkyně ve středu mimo jiné uvedla, že „vzbuzuje otázky, které nelze opominout“. Dodala, že Pistorius může trpět mentální poruchou a před vynesením rozsudku je nutné to potvrdit, anebo vyvrátit.

Proces tak zřejmě nabere zpoždění.

Oscar Pistorius u soudu

Oscar Pistorius u soudu

FOTO: Daniel Born/Pool, Reuters

Zjištění psychiatričky Vorsterové nerozporují tvrzení Pistoria, že se loni v únoru bránil domnělému zloději a netušil, že za dveřmi na toaletě je ve skutečnosti jeho přítelkyně, kterou zastřelil. Podle Vorsterové je Pistorius takového psychického založení, že se v ohrožení spíše brání, než by utíkal.

Pistoriův obhájce nesouhlasil s pozorováním klienta na klinice. Poukazoval, že výpověď Vorsterové stačí.