Podle mluvčího vlády Ofwona Oponda zmínění "odborníci" tvrdí, že homosexualita je sociálně podmíněné chování. Opondo neuvedl, kdy přesně Museveni zákon podepíše.

Ochránci lidských práv zákon považují za drakonický. Jeho podporovatelé, včetně křesťanských duchovních, však tvrdí, že takové normy je potřeba k ochraně ugandských dětí před homosexuály ze Západu.

Homosexualita je v afrických zemích většinou tabuizována a ve 37 z nich, včetně Ugandy, je ilegální. Jen málo Afričanů se otevřeně ke své homosexualitě hlásí. Obávají se uvěznění, násilí nebo ztráty zaměstnání.

Ugandský parlament přijal zákon proti homosexuálům v prosinci. Ze schváleného znění vypadl trest smrti za určité homosexuální činy, který obsahoval původní návrh předložený parlamentu v roce 2010.

Zákon trestá přísně především dospělé gaye a lesby, jimž bude prokázán sexuální styk s nezletilými osobami stejného pohlaví, nebo sexuálně aktivní homosexuály nakažené virem HIV.

Tresty vězení jsou v něm ale zakotveny i za homosexuální jednání a šíření homosexuálních idejí a tiskovin.