Tříčlenná komise po ročním šetření údajně zjistila důkazy o „vyhlazování”, o zločinech proti lidskosti proti hladovějícímu obyvatelstvu a početné únosy lidí v Jižní Koreji a Japonsku. Zpráva došla k závěru, že zjištěná svědectví a další informace „vytvářejí racionální základ pro trestní vyšetřování příslušným národním nebo mezinárodním justičním orgánem”.

Zpráva zmiňuje vraždy, zotročování, mučení, znásilňování a další sexuální násilí, vynucené potraty, nucené přesídlování i zmizení nebo perzekuci na základě náboženství, politického přesvědčení, rasy a pohlaví. Všímá si politických represí včetně poprav a internací v táborech nucených prací s odhadovanými 80 až 120 tisíci politickými vězni, stejně jako systému klasifikace rodin podle jejich loajality k režimu.

Komise během svého šetření mluvila s uprchlíky i odborníky. Zaměřovala se i na přístup k potravinám, neboť řada dětí v KLDR trpí podvýživou. Dalším tématem byly hladomory v 90. letech, které si údajně vyžádaly statisíce obětí.

OSN soudní stíhání nedoporučí

Podle AP je nepravděpodobné, že by Rada OSN pro lidská práva vyhověla doporučení předat vše Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu kvůli odporu zemí, jako je Čína.

Severokorejská mise při OSN závěry komise odmítla. „Zcela odmítáme nepodložená zjištění vyšetřovací komise o zločinech proti lidskosti. Nikdy to nepřijmeme,” sdělila ambasáda agentuře AP.

Tříčlennou komisi vedenou bývalým australským soudcem Michaelem Kirbym ustavila loni v březnu Komise OSN pro lidská práva v Ženevě. Jde zatím o nejserióznější mezinárodní snahu prověřit tvrzení o systematickém závažném porušování lidských práv v KLDR.