Vztahy mezi Japonskem a Čínou zůstávají chladné v důsledku dějinného vývoje i nedávných územních sporů. Průzkumy veřejného mínění v obou zemích ukázaly, že oba národy si navzájem nedůvěřují a ani jedné straně se nelíbí, když si ji někdo splete s druhou.

Hollanda, který použil mateřský jazyk, překladatelka v simultánním překladu opravila, avšak někteří japonští novináři přeřeknutí zaznamenali. Hollande jednal tři dny v Japonsku jako první hlava francouzského státu po 17 letech.