Podle zpravodaje BBC Bilala Sarwaryho ale mohou zveřejněná čísla představovat jen špičku ledovce. Zprávu společně sestavila kancelář OSN pro drogy a zločin UNODC a afghánská protikorupční jednotka. Základem byly informace od 6700 lidí.

Korupce je široce tolerována jako zavedená praxe.

Podle 68 procent dotázaných je akceptovatelné pro lidi ve státní správě, když ke svým malým platům berou drobné úplatky. V roce 2009 to akceptovalo jen 42 procent dotázaných.

Úplatky jsou velmi rozšířené ve školství, kde počet Afghánců uplácejících učitele vzrostl za tři roky z 16 procent na 51 procent.

Ze zprávy také plyne, jak moc je Afghánistán závislý na zahraniční pomoci. Jeho HDP dosahuje dvou miliard dolarů a roční pomoc činí 16 miliard dolarů.