Podle 82stránkové zprávy Prolomit mlčení - sexuální zneužívání dětí v Indii je v zemi ročně znásilněno 7200 dětí včetně kojenců. Její autoři jsou však přesvědčeni, že počet je mnohonásobně vyšší, protože většina případů není ohlášena. Když Indie provedla v roce 2007 průzkum u dětí, 53 procent z 12 300 oslovených uvedlo, že bylo nějak sexuálně zneužíváno.

Děti jsou většinou zneužívány příbuznými nebo sousedy ale také ve školách a v sirotčincích. Tyto případy nebývají nahlášeny, protože se v Indii bojí rodiče a příbuzní stigmatizace.

Zpráva uvádí, že úřady selhávají jak při ochraně dětí před sexuálním zneužíváním, tak při zacházení s dětskými oběťmi.

„Děti, které projeví odvahu si stěžovat na sexuální zneužívání, jsou často odmítnuty a ignorovány policí, zdravotnickým personálem i dalšími úřady.“ řekla BBC ředitelka HRW pro oblast jižní Asie Minakši Gangulyová.

Podle zprávy jsou mnohé zneužité děti „znovu trápeny při traumatizujících lékařských vyšetřeních i policií a dalšími úřady, které nechtějí slyšet o obviněních, nebo jim nevěří“.

Vláda podle tvůrců zprávy selže při snaze vyřešit problém, i když loni byl schválen zákon, který veškeré sexuální zneužívání dětí postavil mimo zákon, „dokud nebudou ochranné mechanismy správně uplatněny a nebude reformován soudní systém, aby se zajistilo, že nahlášené zneužívání budou stíhána“.