Kromě 29 policistů byli zabiti i tři zloději dobytka. Podle místních stařešinů ale bude obětí více, některé těla zřejmě ještě budou teprve objevena.

V oblasti jsou časté střety o stáda a práva na pastviny. Tento je však jedním z největších, uvedla BBC.