Odborníci monitorovali 214 jednotlivých útesů, které jsou součástí bariéry, jež se nachází od osmdesátých let minulého století pod ochranou UNESCO. Zjistili, že oproti roku 1985 je na nich korálů o polovinu méně. Když tento poměr aplikovali na celou 250 kilometrů dlouhou korálovou bariéru, odhadli, že za 27 let oblast přišla o korály na rozloze 50 000 kilometrů čtverečních, což je zhruba rozloha Slovenska.

Video

Velký bariérový útes ohrožují hvězdice trnité.

Jednou z hlavních příčin úbytku jsou podle vědců hvězdice trnité. Nárůst jejich populace může za úbytek víc než dvou pětin korálů, uvedli. Hvězdice se rozmnožují velmi rychle, jedinec může za ideálních podmínek vyprodukovat až desítky miliónů larv. Růst populace hvězdic u australského pobřeží navíc podle expertů mohou podporovat průmyslová hnojiva, která unikla do moře. Jediná hvězdice přitom za rok „spásá“ až šest metrů čtverečních korálů.

Mezi dalšími faktory ovlivňujícími stav korálového útesu dál vynikají povětrnostní vlivy a oteplování moře. Především cyklóny mohou podle studie z poloviny za zánik korálů, oteplování se pak na trendu podílí z deseti procent.

„Nemůžeme zastavit bouře, ale možná můžeme zastavit hvězdice. Naše data ukazují, že útesy mohou nabýt korály zase zpět, ale trvá to deset až dvacet let,“ řekl ke zjištěním šéf výzkumu John Gunn z Australského národního institutu mořských věd.