Auchterlonie byl zavražděn v lese Belango jihozápadně od Sydney. Vrah a jeho komplic Cohen Klein, který byl odsouzen na 32 let, ho napřed mučili a posmívali se mu. Nakonec ho Milat zabil úderem dvousečné sekery do hlavy. Klein vraždu natáčel na mobil.

Žaloba uvedla, že vražda byla spáchána bez motivu. Milata jen vzrušilo, když viděl, jak je někdo vražděn.

Milat se též vraždou chlubil přátelům. „Tohle je to, co Milatové dělají,“ řekl s jasnou narážkou na činy svého prastrýce Ivana Milata, který byl v roce 1996 odsouzen na doživotí za sedm vražd.

Milat může být propuštěn nejdříve za 30 let, Klein za 22.