„Zamiloval jsem se a oženil. Většina lidí o tom netuší, jsem si ale jist, že lidé v církvi měli podezření,“ prohlásil Lee, který byl vysvěcen na kněze před 20 lety. K dvojímu životu a porušení celibátu se farníkům v Glenmore Parku v Sydney přiznal tento týden. Se svojí manželkou Josephinou se Lee potkal na Filipínách, svatba byla tajná.

Lee tvrdí, že s ženou žije mnoho kněží po celém světě. „To je jedna z příčin, která mě vedla k veřejnému doznání, že jsem jedním z těch, kdo se přetvařují. Chci veřejnost upozornit, že takových jako já je víc, vlastně většina,“ řekl.

„Myslím, že celibát jako podmínka pro představeného v katolickém náboženství musí být odstraněna,“ prohlásil Lee s tím, že kněží, kteří se musí zříct svazku s ženou, lituje.

Církev Kevina Leeho zbavila kněžského roucha a exkomunikovala.