Smrt 20letého Jihoafričana mohl štáb zavinit tím, že do moře házel kusy masa a lil krev ve snaze paryby přilákat. Povolení, které se stalo předmětem kritiky, bylo původně vydáno s vysvětlením, že štáb operuje dostatečně daleko od míst, kde se lidé často koupou nebo surfují.

Po neštěstí úřady oznámily, že povolení zrušily, aby uklidnily vyděšenou veřejnost, a ne proto, že by činnost filmařů souvisela se smrtí mladíka.