„Největší zásoby podzemní vody jsou v severní Africe, ve velkých usazeninových pánvích v Libyi, Alžírsku a Čadu,“ řekla jedna z autorů zprávy Helen Bonsorová. Doufá, že nově načrtnuté a dosud nejpodrobnější mapy míst s podzemní vodou vzbudí zájem o její smysluplné využití.

Podle vědců se pod povrchem černého kontinentu nachází stokrát více vody než na jejím povrchu. Množství podzemních zásobníků bylo naposledy naplněno vodou před 5000 lety, než se Sahara vlivem klimatických změn proměnila v poušť, upozornila britská stanice.

Odhaduje se, že více než 300 miliónů Afričanů nemá přístup k pitné vodě a poptávka po vodě v příštích letech ještě vzroste v souvislosti s přibýváním obyvatel. Pouze pět procent orné půdy v Africe je zavodňováno.

Autoři zprávy nicméně varují před hromadnými hloubkovými vrty za účelem získání vody. Její zásoby by se nemusely doplňovat vzhledem k minimálním dešťovým srážkám. „Vrty by neměly být podnikány bez důkladného porozumění místním podmínkám,“ řekl vedoucí výzkumu Alan MacDonald.

Řešením jsou podle odborníků menší pumpy a čerpání vody v rozumném množství. „I v menších zásobnících v napůl vyprahlých oblastech s velmi nízkým úhrnem deště je podzemní voda na 20 až 70 let,“ doplnila Bonsorová.