Rijád byl na písečnou bouři připraven předem. Úřad pro meteorologii a životní prostředí varoval před jejím příchodem. Obchodníci díky tomu stihli uklidit své zboží a například nemocnice byly připraveny na případné zdravotní potíže občanů. Písečná bouře ovšem nezasáhla pouze hlavní město, běžný chod ovlivnila i ve městech Kásim nebo Burajda, kde zůstala obloha „zakalená“ ještě několik hodin po odeznění bouře.

V pouštních zemích jsou písečné bouře častým jevem. Povrch zde totiž není kryt hustější vegetací, která by větru zabraňovala přenášet písek, tedy směs drobných kamínků.

Bouře jsou nebezpečné hlavně kvůli špatné viditelnosti, ale také kvůli schopnosti zasypat celé oblasti silnými vrstvami písku. Mimo jiné mají velkou unášecí schopnost, není výjimkou, že písek ze Sahary dolétne i do Česka.