Půda je znehodnocená mořskou solí a odpady. Škody, které utrpěli místní zemědělci, dosahují výše 10,2 miliardy dolarů (více než 200 miliard korun). Nejhůře postižena byla prefektura Mijagi, která se nacházela nejblíže epicentru březnového zemětřesení. V prefektuře evidují 37 000 akrů znehodnocené půdy.

Nemálo obyvatel přišlo o všechny prostředky a navíc se převážně jedná o stárnoucí populaci zemědělců, pro něž je obnova nad jejich síly.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V prefektuře Mijagi se stále vyrovnávají s následky loňského tsunami. Zdroj: Youtube.com


Roboti do práce

Do věci se tedy vložila vláda. Japonské ministerstvo zemědělství se v rámci šestiletého ozdravného plánu chystá pronajmout si od majitelů půdu a asanaci nechat dělat roboty. V terénu mají být vyzkoušeny poslední technologické výdobytky výrobců, jako jsou Panasonic, Hitachi či Fujitsu.  Kromě novinek budou samozřejmě využity i již vyzkoušené technologie, například světla LED vydávající ultrafialové záření, které citlivým způsobem zbavuje prostředí plevele a drobných škůdců.

Projekt se má v první fázi týkat čtyř měst v Mijagi – Natori, Iwanumy, Watari a Jamamota – a primárně pozemků, jejichž majitelé nejsou sami schopni podílet se na nápravě. Přednostně jde o to zbavit zeminu soli.

Lidem, kteří dočasně dali své pozemky k dispozici, bude nabídnuta práce na zvláštní farmě, kde má být využita odjinud dovezená zasolená půda k pěstování vybraných plodin.

Ministerstvo k tomuto účelu pro letošek z rozpočtu vyčlenilo v přepočtu devět miliónů dolarů (přes 180 miliónů korun) a v příštích šesti letech plánuje uvolnit 52 miliónů (miliarda korun).