Patnáctiletou dívku Wati z provincie Aceh smetla před sedmi lety vlna, která si jen v oblasti vyžádala 168 000 a celkově 230 000 mrtvých. Její matka stačila před živlem uchránit pouze dva její sourozence.

Od té doby dívku nikdo nespatřil, až do středy, kdy její dědeček Ibrahim do rodinného domu v Meulabohu dovedl teenagerku. Ta se předtím objevila v jedné kavárně, kde prohlásila, že se snaží najít svoji rodinu.

Wati tvrdila, že si nic nepamatuje, pouze jméno jednoho z příbuzných, jímž byl zmiňovaný děd. Rodiče pak dívku poznali podle mateřského znaménka a jizvy na lokti.

Agenturní zprávy se nezmiňují o tom, kde a jak dívka sedm let žila.