Současný stav, kdy neprobíhá žádná jaderná reakce a voda v chladícím systému už nevře, vypovídá o tom, že se už nedají čekat žádné velké problémy. To znamená, že reaktory jsou studené a už se znovu nemohou zahřívat. Elektrárna se nyní chladí vodou z moře.

Současný stav je významným krokem k odstranění všech škod a nakonec k demontáži a sešrotování.

Společnost Tepco, která elektrárnu provozuje, dále oznámila, že už je pod kontrolou vypouštění radioaktivního materiálu. Už nehrozí nečekané velké úniky vody, k nimž došlo ještě na podzim. [celá zpráva]

Může ale stále unikat menší množství kontaminované vody.

Elektrárna byla vážně poškozena při zemětřesení. Ve čtyřech reaktorech došlo k explozím a unikla radioaktivita. Havárie byla nejhorší od katastrofy v Černobylu.