Platnost Kjótského protokolu vyprší koncem příštího roku a v Durbanu se jedná o jeho možném prodloužení pro léta 2013 až 2017. EU se pokouší vyjednat alespoň prodloužení stávající dohody o emisích. Po odmítnutí Číny a Indie generální tajemník OSN Pan Ki-mun přiznal, že prozatím je zřejmě taková dohoda nedosažitelná.

"Co se týče možnosti průlomu v Durbanu, musíme být realističtí. Náš konečný cíl, jímž je všeobecná závazná dohoda o klimatických změnách, je prozatím nedosažitelný," řekl Pan Ki-mun. Vyzval účastníky, aby se pokusili vyřešit aspoň dílčí problémy. "Není zveličováním, jestliže říkáme, že je v sázce budoucnost naší planety," sdělil.

K těm, kdo se touto smlouvou odmítají napříště řídit, se v Durbanu připojila v úterý i Kanada. Její ministr životního prostředí Peter Kent prohlásil, že "Kjótský protokol náleží minulosti". [celá zpráva]

"Delší dobu už říkáme, že se nepřipojíme k druhé etapě Kjótského protokolu. Nebudeme bránit ostatním, kteří se připojí, ale pro Kanadu je protokol minulostí," sdělil.

Na konferenci v Durbanu jsou zástupci více než 190 států. Nová dohoda navrhovaná EU by měla platit po roce 2020. Platnost Kjótského protokolu z roku 1997 vyprší příští rok.

Výhrady Číny

Účastníci konference oslovení agenturou AP tvrdí, že Číňané v soukromých rozhovorech dávají jasně najevo, že Peking nepřistoupí na mezinárodně stanovená omezení pro emise. Čína sice tvrdí, že se chce účastnit jednání o dohodě, která by měla platit po roce 2020, ale nikdy nesdělila otevřeně, že přijme omezení, která by se týkala jí. Argumentuje tím, že je stále rozvojovou zemí s milióny chudých občanů a že rychle rozvíjí provozy šetrné k ovzduší.

USA sice o boji proti poškozování klimatu jednat chtějí, avšak o právně závaznou dohodu nejeví zájem. Washington nesouhlasí se současným systémem, kdy je dohoda závazná pro průmyslově rozvinuté země, ale dobrovolná pro rozvíjející se.

Indická ministryně životního prostředí Džajanthi Nataradžanová přístup vyžadovaný Spojenými státy vyloučila. Rozvíjející se státy podle ní nemohou být žádány, aby platily za to, co způsobily země rozvinuté.