O úniku informovala společnost Tepco na svých internetových stránkách. V neděli v poledne pracovníci objevili kaluž radioaktivní vody u dekontaminačního zařízení, kde se čistí voda použitá při chlazení reaktorů. Po vypnutí zařízení přestala voda unikat.

Dělníci později objevili prasklinu v betonové vrstvě, jíž znečištěná voda proudila ven. Puklina byla utěsněna pomocí pytlů s pískem.

Většina vody zůstala uvnitř budovy, kde se nachází dekontaminační systém, ale podle odhadů společnosti Tepco asi 300 litrů vyteklo do odtokové roury vedoucí do moře. Nyní probíhá šetření, zda se voda skutečně dostala do oceánu.

Uniklo i stroncium

V kaluži vody u čistícího zařízení byly naměřeny hodnoty cesia-134, které 270krát přesahovaly vládní bezpečnostní limity. I to je však relativně nízká hranice. Větším problémem jsou hodnoty cesia-137 přesahující tyto limity 322krát, protože jeho poločas rozpadu činí 30 let. Zjištěno bylo i stroncium, u něhož bylo naměřeno 130 000 becquerelů v kubickém centimetru. Tento prvek má poločas rozpadu 29 let.

Naměřeno bylo 1,8 milisievertů gama záření za hodinu a 110 milisievertů beta záření za hodinu.

Katastrofa v atomové elektrárně Fukušima z 11. března byla nejhorším jaderným neštěstím ve světě od havárie v ukrajinském Černobylu v roce 1986. Poškozeny byly tři ze šesti reaktorů a únik radiace do okolí si vyžádal evakuaci až 100 000 lidí. Japonská vláda již dříve sdělila, že některé oblasti budou neobyvatelné několik desetiletí.