Džibríl, který za dřívějšího režimu vedl tým Kaddáfího ekonomických poradců, stojí v čele exekutivního výboru Přechodné národní rady (NTC), která spravuje zemi po Kaddáfího pádu. NTC k zajištění chodu státu potřebuje značné finanční sumy, které jsou stále ještě nedobytně uloženy v západních bankách.

Odhaduje se, že na kontech Kaddáfího rodiny a jeho nejbližších spolupracovníků bylo uloženo kolem 150 miliard dolarů (2,7 biliónu korun). Zatím jen část těchto peněz byla uvolněna pro potřeby nového režimu. Podle západních diplomatů jsou důvodem technické problémy, ale zároveň obava, že by se část prostředků mohla stále ještě dostat do rukou diktátorových stoupenců.

Džibríl v OSN připustil, že povstalecké síly dosud nekontrolují celou zemi. Prvořadým cílem je proto podle něj ovládnutí všech významných měst včetně Syrty a Baní Valídu, bašt Kaddáfího stoupenců. Právě Syrta se stala místem sobotního útoku jednotek NTC, které se snaží vypudit z města zbytky vojáků věrných bývalému režimu.

Předseda prozatímní libyjské vlády v OSN vzkázal evropským státníkům, že Libye by se mohla v budoucnu stát branou pro přistěhovalectví do Evropy, která se potýká a bude stále víc potýkat s nedostatkem pracovních sil. Africký kontinent naopak v příští dekádě čeká dynamický populační růst.