Tři svědci pro AI uvedli, že byli v 6. června celý den drženi s dalšími vězni ve dvou kontejnerech stojících v plném slunci na staveništi v blízkosti města Chums asi 120 kilometrů východně od Tripolisu.

Ve větším jich bylo devatenáct a přežilo deset. Jen jeden ale přežil v menším, kde bylo deset lidí nacpáno na plochu dvakrát šest metrů.

„Stráže otevřely kontejnery později odpoledne a jedenáct přeživších bylo převezeno do dalších center pro zadržované v Tripolisu. Osvobozeni byli 21. srpna, ale jeden později zemřel na selhání ledvin,“ stojí ve zprávě Amnesty.

 Peklo v rozpáleném ocelovém vězení

Abdal Rahmán Mufta Alí byl v menším ze dvou kontejnerů. Uvedl, jak jeho spoluvězni umírali: „Z úst některých lidí vycházela pěna. Viděl jsem své spoluvězně jednoho po druhém padat na zem, kde zůstávali bez pohybu. Myslím, že jsem taky upadl a praštil se do hlavy. Pak jsem ale nabyl vědomí. Byl jsem pokryt krví. Byl den pekla,“ vypověděl muž, který byl zadržen 20. května za účast na protivládních demonstracích.

Zadržení v horku pili vlastní moč, uvedla organizace ve sdělení, které čerpalo ze svědectví. Když volali o pomoc, jejich dozorci na ně prý volali: "Buďte zticha, vy krysy!"

Další zadržený, otec osmi dětí Mohammad Ahmad Alí (27), který byl zatčen 20. května za účast na protivládních demonstracích, řekl, že mnozí bouchali pěstmi na stěny kontejneru, protože nemohli dýchat. Žádali také vodu: „Lidé kolem mne padali na podlahu. Z našich šatů se dal ždímat pot. Mnozí se vyznávali ze své víry v Alláha. Křičeli jsme - zemřeme tu, pusťte nás. Pak už jsem nemohl nic vidět, všechno bylo rozostřené, zeslábl jsem. Ztratil jsem vědomí.“

Fardž Umar Ganín, který byl ve stejném kontejneru, dodal: Hodiny jsme volali o pomoc, zadržení v druhém kontejneru dělali totéž. A pak nastalo strašlivé ticho. Uvědomil jsem si, že jsem jediný, kdo je při vědomí. Křičel jsem - všichni zemřeli. Strážní pak otevřeli kontejnery. Po mně pak chtěli, abych ostatní vytahoval za nohy.

Zvěrstev se dopouštějí obě strany 

Ze špatného zacházení s vězni však obviňuje AI i povstaleckou stranu. V úterý informovala, že objevila na 125 lidí tísnících se téměř bez možnosti pohybu v jedné cele zařízení provozovaného povstalci. Přechodná národní rada přitom slibovala, že její jednotky se stejného porušování lidských práv jako Kaddáfího režim dopouštět nebudou, uvedla ČTK.