Soudci verdikt zdůvodnili slovy: „Náboženský fanatismus všech barev a odstínů musí být trestán tvrdou rukou. Jde o jeden z nejhnusnějších zločinů. Zarmucující v tomto případě je, že byl Prorok zesměšňován. Oni ale zapomněli, že žijí v zemi, která dává naprostou svobodu vyznání.“

„Oni nepoškodili jen zemi, ale také své vlastní náboženství,“dodali

Joseph byl učitelem v soukromé škole.