Dívky v minulosti podstoupily léčbu od specialistů, díky pomoci korunního prince Abú Zabí. Jejich otec, který pracuje v krámku s čaji v indické Patně, si ovšem nemůže péči nadále dovolit. Vydělává pouhých 65 liber měsíčně (1800 korun), což sotva pokryje náklady na uživení osmi členů rodiny.

Otec popisuje stav svých dcer jako příliš bídný, proto by měla indická vláda dovolit lékařům, aby je vysvobodili z utrpení a nechali je zemřít.

Před pěti lety zaplatil šejk Mohammed bin Zayed dívkám návštěvu u předních specialistů na siamská dvojčata, včetně Američana Benjamina Carsona. Ti měli vymyslet způsob, jak dvojčata oddělit. V té době však byla dvojčata v mnohem lepším zdravotním a psychickém stavu. Mohly se hýbat pouze podobně jako krab, ale s radostí hrály deskové hry a sledovaly bollywoodské filmy.

Společné orgány

Tým doktora Carsona zjistil, že mají dívky společnou důležitou cévu v mozku a mají pouze dvě ledviny, obě v těle Farah. Lékaři tedy oznámili panu Shakeelovi, že by jeho dcery potřebovaly až šest operací, aby mohly být odděleny. Každá operace by pak znamenala risk jedna ku pěti, že jedna z nich nepřežije. Otec se ovšem rozhodl, že toto riziko nepodstoupí. A to i navzdory tomu, že se korunní princ nabídl, že operace plně uhradí.

O pět let později se zdravotní stav dívek o tolik zhoršil, že jejich otec dospěl k názoru, že pokud se nenajde někdo, kdo by do operace i nyní investoval, tak by mělo být jejich trápení ukončeno. Závislost dívek na ledvinách Farah způsobuje pozvolný úbytek na váze a také vysoký krevní tlak.