„Přirozeně, jsem prezident, takže jsem odpovědný za vše, co se děje v zemi,“ řekl Bašír.

Na vysvětlenou dodal: „Ale to, co se děje v Dárfúru, je především tradiční konflikt už od koloniálních dnů a jako vláda bojujeme s těmi, kdož pozvednou zbraň proti státu. A také někteří ze vzbouřenců napadaly jiné kmeny, takže byly ztráty na životech. Ale nejde o počty zmiňované západními médii, tato čísla byla nafouknuta.“

Súdánská vláda připouští deset tisíc mrtvých a 70 000 vyhnaných.

John Prendergast z washingtonské skupiny proti genocidě Enough Project ale tvrdí něco jiného „Během osmi návštěv v Dárfúru, které jsem podnikl roku 2003, se shromáždilo ohromné množství důkazů, které potvrzují, že vládou podporované skupiny bojující proti vzbouřencům se zaměřovaly na nearabské civilní obyvatelstvo."

"Ničily jejich příbytky, jejich zásoby jídla, jejich dobytek, jejich vodní zdroje a cokoli dalšího, co by mohli potřebovat pro život v Dárfúru. Tři milióny lidí se staly bezdomovci v rámci výsledku vládní politiky, a ne kmenových střetů či globálního oteplování,“ dodal Prendergast.