Z minutového záznamu nejsou patrny žádné další podrobnosti a není známo, kde a kdy bylo video pořízeno. Chlapci za jízdy potahují z cigarety a chichotají se v prostoru mezi dvěma vagóny. Kolem stojí několik dospělých, možná jejich rodiče, a chlapcům v kouření vůbec nebrání.

„Umí kouřit?“ ptá se místo toho jeden druhého. „Ano, vidíš, že šlukuje,“ zní odpověď druhého muže.

Snímek vyvolal na čínském internetu vášnivou debatu o problému kouření, přičemž nechyběly názory, že by rodiče hochů měli být popraveni. V Číně platí trest smrti a v zemi je každoročně vykonán nejvyšší počet hrdelních trestů na světě.

Zdravotnické úřady odhadují, že kouření každý rok připraví o život milión Číňanů. Kouří asi 30 procent dospělé populace, tedy zhruba 300 miliónů lidí. Bez cigaret se neobejde 53 procent mužů v Číně.

Vláda od roku 1995 stále zpřísňuje zákazy kouření na veřejnosti, ale v praxi to nepřineslo valné změny. Od května má platit zákaz kouření uvnitř všech veřejných budov.