Společnost uvádí, že hladina radioaktivního isotopu jódu 131 je ve vodě stonásobně vyšší, než povoluje norma. Tvrdí však, že lidé, kteří jedí mořské řasy a ryby každý den po celý rok, by podle výpočtů měli dostat dávku celkem 0,6 milisievertů, přičemž roční povolená dávka je jeden milisievert.

Slabě radioaktivní voda se vypustí, protože Japonci neví, kam ji uložit nebo jak ji rychle dekontaminovat.

Do nádrží, v nichž nyní je, chtějí uložit vysoce radioaktivní vodu z budovy generátoru druhého reaktoru, v níž hladina jódu 131 překračuje sto tisíckrát normu. Tato voda brání dalším záchranným pracím v budově, navíc panují obavy, že uniká prasklinou přímo do moře. Prasklinu se nepodařilo o víkendu utěsnit ani betonem, ani směsí papíru, pilin a polymeru. [celá zpráva]

Podle mluvčího vlády Jukia Edana je důležitější tuto vodu odčerpat z budovy reaktoru, než zabránit vypouštění slabě radioaktivní vody z nádrží: "Prioritou je zastavit únik této vody do moře. Vypustíme tu vodu uloženou mimo budovu, která je naneštěstí také radioaktivní, ale mnohem méně."

Video

Expirované video

Záběry poškozeného reaktoru v Japonsku a měření radiace (Reuters)

"Protože to nepoškodí lidské zdraví a je to nutné k odvrácení mnohem většího nebezpečí, rozhodli jsme se udělat, co je nevyhnutelné," řekl šéf japonského úřadu pro jadernou a průmyslovou bezpečnost Hidehiko Nišijama.

Jinak ale radioaktivita v okolí elektrárny klesá. V normě byla i testovaná zelenina. Jediné, co se nyní nesmí z oblasti prodávat, jsou houby.