O Kašmír rozdělený mezi Indii a Pákistán vedou země šest desítek let spor. Oba státy si ho nárokují celý a dvakrát kvůli němu vedly válku. Není známo, kolik vojáků v regionu Dillí má, počty se pohybují mezi 300 tisíci a půl miliónem.

Podle ministra Pillaie by mohl počet klesnout až o 25 procent a do částí Kašmíru by mohl být povolen vstup více návštěvníkům. „Když to s místní policií zvládneme, byla by to ideální situace,“ řekl. Pillai rovněž uvedl, že indická vláda zvažuje udělit Pákistáncům žijícím v Kašmíru půlroční povolenku pro opakovaný vstup na indickou stranu, aby mohli navštívit své příbuzné. V současnosti se vydává povolení platné 15 dní.

Reuters uvedla, že plán je reakcí na tamní protesty většinových muslimů proti indické nadvládě, které jsou od svého vypuknutí v roce 1989 nejsilnější a od června si vyžádaly přes sto obětí.

Podle agentury ale separatisty v Kašmíru vstřícné gesto Indie neobměkčilo a nadále požadují úplné stažení indických sil z regionu.