Ženy a dívky během vlády Tálibánu před americkou invazí na podzim 2001 nesměly pracovat nebo vzdělávat se. „Za vlády Tálibánu bylo z miliónu studentů nula procent dívek. Procentuální zastoupení učitelek bylo také nulové,“ popsal Vardak a dodal, že to se změnilo. „Dnes je 38 procent studentek a 30 procent učitelek“, řekl s tím, že svůj postoj změnili i tálibové.

„To, co slýchám na vysokých postech Tálibánu, je, že se už nestaví proti vzdělávání včetně vzdělávání dívek,“ řekl Vardak, který se v Londýně účastnil mezinárodního vzdělávacího fóra. V rozporu s jeho slovy ale stále dochází k útokům radikálů proti školačkám a školním budovám.

Vardak doufá v brzký mír v Afghánistánu. „Doufám, že s pomocí boží budou brzy mírová jednání, smysluplná jednání s našimi oponenty, která nebudou dělat kompromis v otázkách všech lidských práv a základních principů, které nás vedou k poskytnutí kvalitního a vyváženého vzdělání pro náš lid,“ poznamenal.

Stanice BBC uvedla, že Vardakova slova naznačují, že potvrzené neoficiální mírové rozhovory, které s povstalci vede afghánský prezident Hámid Karzáí, jdou nad rámec základních témat jako je propuštění vězňů a jiné.