V dopisu je napsáno, že v čínské ústavě je zaručena svoboda projevu, ale že v praxi tomu tak není. Požadují, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat na internetu a také chtějí, aby novináři měli větší respekt.

Čínskou cenzuru označují za skandální. Požadují, aby byl odstraněn stávající systém, kdy jsou média svázána s úřady a chtějí, aby byly podporovány projekty nezávislých médií. A také požadují, aby se po celé Číně mohla distribuovat média z Hongkongu a Macaa. Měla by se změnit i stávající politika, kdy se úřady snaží zabránit úniku informací, aby naopak musely informace poskytovat. Požadují také odstranění kontroly internetových stránek, které vytváří Číně problémy v zahraničí. Jdou však ještě dále, chtějí, aby obyvatelé měli právo znát zločiny a chyby, jichž se dopustila strana.

Soudruzi s dopisem přišli týden poté, co dostal Nobelovu cenu za mír vězněný čínský disident Liou Siao-po, který dostal trest 11 let za Chartu 08. [celá zpráva]

Prokuratura ho vinila, že se zveřejněním kritiky vládnoucí komunistické strany dopustil rozvracení státu, a soud to uznal. [celá zpráva]

Hlavně se ale dopis objevil před klíčovým zasedáním KSČ, kde se bude rozhodovat o politice pro příští léta a kde se čeká, že budou představeni budoucí straničtí vůdci.