Tálibán přišel s ideou, že by komisi tvořili zástupci radikálního hnutí, NATO, OSN a Organizace islámské konference. „Této komisi byl byla dána volná ruka prozkoumat postižené oblasti i lidi s cílem získávat přesné informace a fakta i čísla, které by se zveřejnila na celém světě,“ uvedlo hnutí v ideji.

Podle Tálibánu je komise potřeba, protože čísla o počtu oběti používají západní média k propagandě. Podle zprávy OSN z minulého týdne ale provládní síly mají na svědomí jen 12 procent obětí a vzbouřenci 76. Počet obětí způsobených provládními silami a NATO poklesl o třetinu, neboť byla zavedena opatření, která mají snížit počet civilních obětí.

Představitel OSN naznačil zájem: „Je nám známo prohlášení a zvažujeme je.“ OSN však neví, zda skutečně přichází od špiček hnutí, i když je podepsané mluvčím Tálibánu. Tálibán dosud veškerá jednání odmítal.

Západní diplomaté uvedli, že NATO plán opatrně zvažuje, ale nemíní podniknout žádné kroky, dokud se to nezváží na nejvyšší politické úrovni. Panují naděje, že by to mohlo vést ke zlepšení bezpečnostní situace, humanitární organizace vidí v návrhu možnost jak pomoci lidem v oblastech ovládaných hnutím. Současně ale panují obavy, aby se takto nedala Tálibánu legitimita ve chvíli, kdy nový americký velitel mezinárodních sil David Petraeus řekl, že se má Tálibán vykreslovat v co nejčernějších barvách.

Shrnutí obav jasně ukazuje stanovisko sil ISAF. Koalice se obává, že by hnutí chtělo z ustavení komise samo těžit: „Tálibán si jasně uvědomuje svou zranitelnost v tématu civilních obětí a zkouší vymyslet způsob, jak uniknout odpovědnosti. Fakta jsou však jasná. Tálibán má na svědomí naprostou většinu civilních obětí.“