Ropa unikla z nákladní lodi MSC Chitra asi pět námořních mil (necelých deset kilometrů) od bombajského přístavu. Plavidla registrovaná v Panamě se srazila v sobotu. MSC Chitraasi přístav opouštěla. Obě lodě byly poškozeny a v moři se též ocitlo zhruba dvě stě kontejnerů, které záchranáři postupně lovili.

Nikomu z obou posádek se nic nestalo.

Ani v pondělí nesměli na moře vyplout místní rybáři, zatímco helikoptéra pobřežní sráže rozstřikovala nad hladinou chemikálie ve snaze rozptýlit ropnou skvrnu. Není jasné, kolik ropy do vody uniklo. Záchranářům se vzhledem k její pozici dosud nepodařilo identifikovat, odkud surovina z lodi odtéká.