"Myslím, že to je mimořádně politováníhodné," řekl v úterý podle AP hlavní tajemník japonské vlády Hirofumi Hirano. "Náš postoj v této věci se nemění a odpovíme řádným způsobem," dodal.

Japonsko se hájí, že lov velryb je starobylá kulturní tradice. Japonci každoročně uloví stovky velryb v rámci vědeckého výzkumu, který schválila Mezinárodní velrybářská komise (IWC) jako výjimku ze zákazu lovu velryb ke komerčním účelům.

Na japonskou velrybářskou loď vytahují ulovenou velrybu s mládětem. Hájí se, že lov je pro vědecké účely.

Na japonskou velrybářskou loď vytahují ulovenou velrybu s mládětem. Hájí se, že lov je pro vědecké účely.

FOTO: fotobanka Profimedia

Maso ulovených kytovců ale končí na stolech restaurací údajně proto, že k výzkumu již nebylo zapotřebí.

Kromě Japonska stejnou výjimku z moratoria využívají Island a Norsko. Také požadují zrušení moratoria. Podle Japonců stoupl počet velryb od vyhlášení moratoria natolik, že lze provádět omezený lov některých druhů.

Japonci bourají ulovenou velrybu.

Japonci bourají ulovenou velrybu.

FOTO: fotobanka Profimedia

Japonsku pohrozila Canberra žalobou v únoru, pokud Tokio neukončí svůj program do listopadu, kdy začíná letošní velrybářská sezona. Lov je podle Canberry, která antarktické vody považuje za velrybí rezervaci, porušením mezinárodních závazků. [celá zpráva]

Před dvěma lety Austrálie vyslala do antarktických vod loď, která pořídila videozáznamy a fotografie o chování japonských velrybářů. Australané tvrdili, že tento materiál mohou použít jako důkaz.