Vesničané podle agentury ve strachu opouštějí své domy. Půda se propadla na polích i v okolních svazích. První díra se objevila koncem dubna. Stalo se to v noci a vesnice byla kvůli nezvyklému hluku na nohou. „Slyšel jsem, jak se řítí kamení, a viděl jsem, jak se celý kopec otřásá,“ popsal jeden z místních.

Podle státních médií muselo mnoho lidí z celkových 290 obyvatel své domy opustit a žije v dočasném stanovém táboře.

Podle geologa Sie Pchinga se jedná o krasový jev typický pro místa s vápencovým podložím. Pod zemí podle něj proudí řeka a zemina nad ní postupně eroduje. Hlavní příčinou propadu je podle něj změna proudění podzemní řeky, pravděpodobně v důsledku nedávného sucha, které bylo nejhorší za sto let.

Místní lidé si ale myslí, že za prohlubně může těžba uhlí. Důl je od vesnice vzdálen patnáct minut jízdy.