Afghánský prezident Hámid Karzáí usiluje o příměří s Tálibánem a výměnou za složení zbraní nabízí podíl na vládě a finanční odměnu. NATO plánuje na tyto účely v příštích pěti letech poskytnout přes miliardu dolarů (zhruba 19 miliard korun).

Podle nevládního mozkového trustu se sídlem v Kábulu však má plán trhliny. Je afghánskou vládou špatně organizován, což otvírá prostor pro korupci. NATO uvádí, že Tálibán má až 36 000 bojovníků, z nichž většina působí na jihu země. Podle Programu míru a usmíření (PTS) bylo od jeho vzniku před pěti lety zlákáno ke spolupráci pouze 646, z toho 33 velitelů.

„Většina těchto velitelů byla šest až osmnáct měsíců neaktivní a čekala na naplnění slibů v rámci PTS. Když bylo jasné, že žádná podpora na obzoru není, vrátili se do boje,“ uvedla zpráva s tím, že se to týká osmi velitelů.

The Times upozornily, že tvrzení lze těžko ověřit, protože velitelé Tálibánu často mění jména a jmenovaní nebyli příliš známí. Jihoafghánští činitelé nicméně časté návraty odpadlíků Tálibánu k povstalcům potvrdili. Důvodem není jen finanční odměna, roli hrají i další faktory jako status, zklamání z vlády a rozhořčení nad civilními oběťmi.