Zpráva OSN uvedla, že jen v konflikty zmítané provincii Jižní Kivu, kde žije pět miliónů lidí, bylo loni znásilněno 5000 žen. V celé provincii je přitom jen jedno pracoviště, kde znásilněné ženy mohou ošetřit a polovina z nich na to čekala celý rok.

Situaci v zemi mapuje zpráva britské nevládní organizace Oxfam, která byla sestavena na základě rozhovorů se 4000 ženami znásilněnými v průběhu posledních čtyř let. Plyne z ní, že výrazně přibývá znásilnění, které nepodnikají vojáci nebo milice, ale skupiny civilistů. To znamená, že znásilnění se stalo po válce zcela běžnou formou sexu.

V roce 2004 se ze všech znásilnění civilisté podíleli jen na jednom procentu, o čtyři roky později mají na svědomí už třetinu. Znásilnění tedy už není jen formou, jak se chtějí vojáci ukojit a prostředkem k zastrašovaní.

Z výzkumu, který provedla Harvardská humanitární iniciativa v Jižním Kivu, vyplynulo, že 60 procent žen bylo znásilněno skupinově ozbrojenými muži a polovina žen byla znásilněna doma, kam násilníci vnikli.

Oxfam doporučuje, aby kvůli přetrvávající špatné bezpečnostní situaci modré přilby v zemi zůstaly. Mnohdy právě během ofenziv proti rebelům napojeným na skupiny, které mají na svědomí genocidu v Rwandě, povstalci v odvetu znásilňovali ženy.