Zákon, který byl poprvé navržen v roce 1996, vyvolal před hlasováním vášnivé diskuse. Sedm poslanců muselo být vykázáno ze sálu a vyvedeno eskortou. Poslanci projevy mluvčích provázeli výkřiky a předsedajícímu brali ze stolu papíry, trhali je a házeli je po něm.

Zákon nakonec podpořily potřebné dvě třetiny poslanců. Nyní poputuje do dolní komory, kde se nepředpokládají problémy, protože tam má většinovou podporu.

Ženy jsou v současnosti v dolní komoře parlamentu zastoupeny z deseti procent a ve státních shromážděních je jich ještě méně. Na zastoupení v horní komoře nemá zákon vliv, neboť její členové jsou voleni nepřímo ve státních parlamentech.

Povinné třetinové zastoupení žen v místních, městských a obecních radách v Indii už zaručuje jiný zákon.

Kvóty pro zastoupení žen v parlamentech platí podle BBC i v okolních zemích - v Pákistánu 30, v Afghánistánu nejméně 27 a v Bangladéši 15 procent.