Nepoměr chlapců a dívek mezi novorozenci je podle akademie nejvážnějším demografickým problémem země s 1,3 miliardou obyvatel. Hlavním faktorem ve společnosti tradičně upřednostňující muže nadále zůstává umělé přerušení těhotenství, čeká-li žena holčičku. Akademie to nazývá „krajně běžnou“ praxí a obzvlášť to platí v zemědělských regionech po zavedení ultrazvuku koncem 80. let.

Z posledních statistik vyplývá, že na každých 100 nově narozených holčiček připadá 119 chlapců. Zejména v chudších a odlehlých oblastech hrozí mužům, že budou celý život sami. V některých provinciích je poměr 130 chlapců na 100 dívek.

„Šance na vstup do manželství bude vzácná pro muže na venkově starší 40 let. S postupem let budou více závislí na sociálním zabezpečení a budou mít méně domácích prostředků, na které se budou moci spolehnout,“ uvedl výzkumník Wang Kuang-čou.

Dalším negativním důsledkem je už zaznamenaný nárůst prostituce z donucení a obchodu s lidmi.