Razie byla podniknuta v levných hotelích v západomalajském státě Selangor. Většinou byli zadrženi studenti a mladí dělníci.

Šaría zapovídá nesezdaným dvojicím, aby byly v uzavřeném prostoru. Pokud tam jsou, vzrůstá podezření, že se dopustili nemorálních činů.

Mluvčí islámského úřadu státu Selangor sdělil, že razie byla podniknuta právě na Nový rok, protože je známo, že mnoho lidí porušuje tento zákon právě při oslavách.

Šaría je v Malajsii uplatňována jen na místní muslimy, kteří tvoří přes polovinu populace.